Contact Us

Tel:
0371-63387308
0371-65330928
E-mail:
guoshuxuebao@caas.cn

HOMEJournal Online
2017  Vol34 Suppl

2017 Vol34 Suppl

Date:2017-10

Editor:Wang Zhiqiang

Tel:+86-0371-63387308

LIAO Guanglian,CHEN Lu,JIANG Zhiqiang,XU Xiaobiao*
2017,34(增刊):1-5
DOI:DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.01
Abstract: PDF(25 Abstract25
WANG Fei,FENG Lijuan,YANG Xuemei,WU Chong,YIN Yanlei*
2017,34(增刊):6-11
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.02
Abstract: PDF(12 Abstract12
ZHANG Wenying, GUAN Le, JIA Haifeng, WANG Chen*, FANG Jinggui*
2017,34(增刊):12-18
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.03
Abstract: PDF(17 Abstract17
LUO Hua, HOU Lefeng, ZHAO Yawei, DING Zhiqiang, ZHAO Lina, WANG Qingjun, BI Runxia, HAO Zhaoxiang*
2017,34(增刊):19-25
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.04
Abstract: PDF(19 Abstract19
HAO Zhaoxiang1,CHENG Zuohua2,HOU Lefeng1,LUO Hua1,ZHAO Yawei1*
2017,34(增刊):26-32
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.05
Abstract: PDF(16 Abstract16
DING Ning, DU Bin
2017,34(增刊):33-36
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.06
Abstract: PDF(9 Abstract9
LI Zhimei,ZHAO Yong,LI Rong
2017,34(增刊):37-40
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.07
Abstract: PDF(9 Abstract9
YAO Dengbo,ZHANG Qingshan
2017,34(增刊):41-44
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.08
Abstract: PDF(5 Abstract5
SUN Zhumei1, DING Ning2*, FAN Jing1, WANG Yanran3, LI Chun2
2017,34(增刊):45-47
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.09
Abstract: PDF(11 Abstract11
NIU Juan1,CAO Da2,LI Haoxian1,XUE Hui1,CHEN Lina1,LIU Beibei1,WANG Qi1,CAO Shangyin1*
2017,34(增刊):48-55
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.10
Abstract: PDF(10 Abstract10
BAI Yunhe,ZHANG Wenying,JIA Haifeng,JIU Songtao,FANG Jinggui,WANG Chen*
2017,34(增刊):56-64
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.11
Abstract: PDF(17 Abstract17
WANG Wenran,ZHANG Wenying,GUAN Le,TANG Wei,FANG Jinggui,WANG Chen*
2017,34(增刊):65-73
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.12
Abstract: PDF(13 Abstract13
XIA Xiaocong,YANG Xuanwen,CAO Shangyin*
2017,34(增刊):74-79
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.13
Abstract: PDF(9 Abstract9
CHEN Lina,LI Haoxian,NIU Juan,XUE Hui,LIU Beibei,WANG Qi,ZHANG Fuhong,ZHAO Diguang, CAO Shangyin*
2017,34(增刊):80-87
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.14
Abstract: PDF(14 Abstract14
YANG Xuanwen1,SHI Yafen2,LI Haoxian1,XIA Xiaocong1,CHEN Lina1,LIU Beibei1,WANG Qi1,CAO Shangyin1*
2017,34(增刊):88-94
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.15
Abstract: PDF(7 Abstract7
FENG Lijuan, YIN Yanlei*, YANG Xuemei, TANG Haixia, JIAO Qiqing
2017,34(增刊):95-102
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.16
Abstract: PDF(6 Abstract6
SHI Jiangli, HU Qingxia, JI Yaping, ZHAO Qian, CHEN Yanhui*
2017,34(增刊):103-110
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.17
Abstract: PDF(11 Abstract11
YANG Xuemei,YIN Yanlei*,FENG Lijuan,WU Chong ,TANG Haixia,JIAO Qiqing
2017,34(增刊):111-118
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.18
Abstract: PDF(9 Abstract9
ZHANG Zihao1,JING Ruirui1,LI Su1,QI Beibei1,ZHANG Saisai1,YANG Shisheng2,LI Wenxiang1*
2017,34(增刊):119-126
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.19
Abstract: PDF(6 Abstract6
LIU Beibei, CHEN Lina, NIU Juan, LI Haoxian, WANG Qi, CAO Shangyin*
2017,34(增刊):127-133
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.20
Abstract: PDF(8 Abstract8
ZHAO Qian,HU Qingxia,SI Xiaoli,JI Yaping,ZHAO Yujie,CHEN Yanhui*
2017,34(增刊):134-146
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.21
Abstract: PDF(15 Abstract15
SHEN Xiaoyan1,2, WANG Yongfeng2, WEN Yaru3, CHE Xiaojie1, ZHANG Juanjuan2, LIU Jianfeng2
2017,34(增刊):147-151
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.22
Abstract: PDF(7 Abstract7
GUO Xiaocheng1,ZHANG Yingjun2 ,YANG Li1,ZHANG Donghong2,LU Yunfeng2,SHEN Donghu2
2017,34(增刊):152-155
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.23
Abstract: PDF(11 Abstract11
ZHENG Xiaohui1,3,SUN Jin2,PENG Jinyu1
2017,34(增刊):156-160
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.24
Abstract: PDF(8 Abstract8
SUN Jin1, HE Ziwen2, ZHENG Xiaohui3*
2017,34(增刊):161-167
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.25
Abstract: PDF(12 Abstract12
HOU Lefeng,HAO Zhaoxiang,LUO Hua
2017,34(增刊):168-170
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.26
Abstract: PDF(9 Abstract9
ZHANG Congkuan1, XU Tao1, CHEN Yanhui2
2017,34(增刊):171-174
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.27
Abstract: PDF(9 Abstract9
SHEN Xiaoyan1,2,MA Jianmin2,CHE Xiaojie1,ZHOU Fuqiang1,WEN Yaru3,ZHANG Juanjuan2
2017,34(增刊):175-176
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.28
Abstract: PDF(7 Abstract7