Honor

Contact Us

Tel:0371-63387308
      0371-65330928
E-mail:guoshuxuebao@caas.cn

News

Journal Service

QR Code
Scan QR Cod

Journal introduction

Journal of fruit science
Monthy, started in 1984
CN 41-1308/S
ISSN 1009-9980

Current column

2021 Vol38 No.2
Published:2021-2-5
Previous Previous Next Next
SHI Xiaofang WEI Rongfu HUANG Guiyuan ZHANG Ying LIN Ling HAN Jiayu CAO Xiong-jun ZHOU Sihong WANG Bo BAI Xianjin GUO Rongrong
  10.13925/j.cnki.gsxb.20200017
Abstract: PDF(0) Abstract(0)
SUO Xiangmin HAO Jie FENG Jianzhong YAN Xinmin WANG Xian'ge LI Xueying
2019,36(12),1609-1618  10.13925/j.cnki.gsxb.20190211
Abstract: PDF(404) Abstract (404)
ZHU Xiaoping,SUN Meihong,AN Jianping,LU Jing,QI Chenhui ,YOU Chunxiang ,HAO Yujin
2019,36(11),1453-1462  10.13925/j.cnki.gsxb.20190148
Abstract: PDF(10) Abstract (10)
QIU Lia, YANG Lia, DAN Shihao, LIU Dechun, HUWei, ZHANGWangni, LIU Yong*
2020,37(2):153-163  10.13925/j.cnki.gsxb.20190295
Abstract: PDF(18) Abstract (18)
LIAO Guanglian,CHEN Lu,JIANG Zhiqiang,XU Xiaobiao*
2017,34(增刊):1-5  DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2017.S.01
Abstract: PDF(9) Abstract (9)
XU Ming LIU Weisheng WANG Aide ZHANG Qiuping LIU Ning ZHANG Yuping ZHANG Yujun MA Xiaoxue LIU Shuo
  10.13925/j.cnki.gsxb.20190300
Abstract: PDF(13) Abstract (13)
WANG Jinzheng MAO Zhiquan CONG Peihua LÜ Deguo MA Fengwang REN Xiaolin SHU Huairui LI Baohua GUO Yurong HAO Yujin JIANG Yuanmao ZHANG Xinzhong YANG Xin CAO Keqiang ZHAO Zhengyang HAN Zhenhai HUO Xuexi WEI Qinping
  10.13925/j.cnki.gsxb.Z01
Abstract: PDF(13) Abstract (13)

More>>PHOTO GALLERY