Contact Us

Tel:
0371-63387308
0371-65330928
E-mail:
guoshuxuebao@caas.cn

Home-Editorial Board

Editorial Board

 

Adviser

Wang Yulin

Zhengzhou Fruit Research Institute, Chinese Academy of   Agricultural Sciences, Zhengzhou, China

Shu Huairui

Shandong   Agricultural University, Tai’an, China

Zhang Shanglong

Zhejiang   University, Hangzhou, China

Zhang Guanglun

Sichuan   Agricultural University, Chengdu, China

Ma Baokun

Hebei   Agricultural University, Baoding, China

Editor-in-Chief

Wang Zhiqang

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Associate Editor-in-Chief

Deng Xiuxin

Chinese Academy of Engineering, Beijing, China

Li Shaohua

Institute   of Botany, the Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

Fang Jinbao

Zhengzhou Fruit Research Institute, Chinese Academy of   Agricultural Sciences, Zhengzhou, China

Chen Xinping

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Edited and Published by

Office   of Journal of Fruit Science


Executive Editor

Wang Ke

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Editorial staff

He   Jing, Wang Xiaoli, Fan Hui

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Committee member (sort by the   last name’s strokes)

MA   Fengwang

College   of Horticulture, Northwest A & F University, Yangling, China

WANG   Lirong

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Wang Yuzhu

Beijing   Academy of Forestry and Pomology Sciences, Beijing, China

Wang Shiping

Shanghai   Jiao Tong University, shanghai, China

Wang Tongkun

Hebei   Normal University of Science and Technology, Qinhuangdao, China

Wang Guoping

Huazhong   Agricultural University, Wuhan, China

Wang Guixi

Chinese   Academy of Forestry, Beijing, China

Wang Yuejin

College   of Horticulture, Northwest A & F University, Yangling, China

Gu Qinsheng

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Lu Jiang

School   of Agriculture and Biology, Shanghai Jiao Tong University, shanghai, China

Ye   Zhengwen

Forest   & Fruit Tree Research Institute, Shanghai Academy of Agricultural   Sciences, Shanghai, China

Feng Jiancan

Henan   Agricultural University, Zhengzhou, China

Liu Fengzhi

Institute   of Pomology, Chinese Academy of Agricultural and Sciences, Beijing, China

Liu   Wenge

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Liu   Qingzhong

Shandong   Institute of Pomology, Tai’an, China

Liu   Junpu

Zhenzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural and Sciences,   Zhengzhou, China

Liu   Mengjun

College   of Horticulture, Agricultural University of Hebei, Baoding, China

Liu Weisheng

Liaoning   Institute of Pomology, Yingkou, China

Liu   Chonghuai

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Guan Junfeng

Institute   of Genetics and Physiology, Hebei Academy of Agriculture and Forestry   Sciences, Shijiazhuang, China

Tang Haoru

Sichuan   Agricultural University, Chengdu, China

Li Jiang

Xinjiang   Agricultural University, Urumqi, China

Li   Yadong

Jilin   Agricultural University, Changchun, China

Li Xiugen

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

YANG Guoshun

Horticulture   and landscape College, Hunan Agricultural University, Changsha, China

WU Jun

Nanjing   Agricultural University, Nanjing, China

Wang Liangju

Nanjing   Agricultural University, Nanjing, China

Zhang Kaichun

Beijing   Academy of Forestry and Pomology Sciences, Beijing, China

Zhang Yuxing

Hebei   Agricultural University, Baoding, China

ZHANG Yuntao

Beijing   Academy of Forestry and Pomology Sciences, Beijing, China

Zhang Zhihong

Shenyang   Agricultural University, Shenyang, China

Zhang Shaoling

College   of Horticulture, Nanjing Agricultural University, Nanjing, China

Chen Hanjie

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Chen Kunsong

The   Scien-Tech Academy of Zhejiang University, Hangzhou, China

Chen Xuesen

Shandong   Agricultural University, Tai’an, China

Chen Houbin

College   of Horticulture, South China Agricultural University, Guangzhou, China

Chen Qingxi

Fujian   Agriculture and Forestry University, Fuzhou, China

Lin Shunquan

College   of Horticulture, South China Agricultural University, Guangzhou, China

Yi Ganjun

Guangdong   Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, China

Luo   Zhengrong

College   of Horticulture & Forestry Sciences, Huazhong Agricultural University,   Wuhan, China

ZHOU Zhiqin

Southwest   University, Chongqing, China

Zhou Changyong

The   Citrus Research Institute, Chinese Academy of Agricultural and Sciences,   Chongqing, China

Zheng Shaoquan

Fujian   Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou, China

HAO Yujin

Shandong   Agricultural University, Tai’an, China

Duan Changqing

China   Agricultural University, Beijing, China

Yu   Mingliang

Institute   of Pomology, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, Nanjing, China

XU Xiaobiao

School   of Agricultural Science, Jiangxi Agricultural University, Nanchang, China

Xu Yongyang

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Guo   Wenwu

Huazhong Agriculture University, Wuhan, China

Guo   Xiuwu

Shenyang   Agricultural University, Shenyang, China

Huang Xuming

College   of Horticulture, South China Agricultural University, Guangzhou, China

Huang Hongwen

South   China Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China

CAO   Ke

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Cao   Shangyin

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

qi xingjiang

Institute   of Horticulture, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou, China

yan zhenli

Zhengzhou   Fruit Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Zhengzhou,   China

Han   Zhenhai

College   of Agriculture and Biotechnology, China Agricultural University, Beijing,   China

Xie   Ming

Institute   of Horticulture, Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, Hangzhou, China

Xie Jianghui

Chinese   Academy of Tropical Agricultural Sciences, Haikou, China

Zhan Rulin

South   Subtropical Crops Research Institute, Chinese Academy of Tropical   Agricultural Sciences, Zhanjiang, China

Teng Yuanwen

Department   of Horticulture, College of Agriculture and Biotechnology, Zhejiang   University, Hangzhou, China

Xue Jinjun

Guangxi   University, Nanning, China

Dai   Hongyi

Qingdao   Agricultural University, Qingdao, China

Yao   Jialong

The   New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited, New Zealand

Desmond   R. Layne

Clemson   University, USA