Honor

Contact Us

Tel:0371-63387308
      0371-65330928
E-mail:guoshuxuebao@caas.cn

News

Journal Service

QR Code
Scan QR Cod

Journal introduction

Journal of fruit science
Monthy, started in 1984
CN 41-1308/S
ISSN 1009-9980

Current column

2023 Vol 40 No.8
Published:2023-08-10
Previous Previous Next Next
XIE Jun , WANG Rong , XU Meilong , QIAO Gaixia , LIU Yujuan , YU Zelong , LI Yi
10.13925/j.cnki.gsxb.20230019  
Abstract(15) PDF(15)
HE Yanli, QIN Hongyan, WEN Jinli, FAN Shutian, YANG Yiming, ZHANG Baoxiang, CAO Weiyu, LU Wenpeng, LI Changyu
10.13925/j.cnki.gsxb.20220659  
Abstract (47) PDF(47)
LIU Youchun , LI Jiaqi , WEI Xin , YANG Yanmin , ZHANG Duo , WANG Xingdong , SUN Bin , YANG Yuchun , WANG Sheng , GAO Shuqing , WANG Hongguang , XU Yige , YUAN Xingfu , LIU Cheng
10.13925/j.cnki.gsxb.20230008  
Abstract (55) PDF(55)
XIAO Guilin , GUAN Zihao , ZHANG Sisi , WEN Xin , CHEN Xiyang , ZENG Xiangguo , ZHANG Qinghua , LIU Shuang , LIU Sijia , WANG Yong , DENG Jiangli , HAN Yongchao
10.13925/j.cnki.gsxb.20220673  
Abstract (36) PDF(36)
MA Yuexin , LIU Letong , TANG Rui , SUN Guotao , SHI Xin’e , ZOU Yangjun
10.13925/j.cnki.gsxb.20230067  
Abstract (64) PDF(64)
HE Xiaolong, LIU Huaite, ZHANG Jiran, SHANG Yuwei, ZHOU Shasha, LI Zhongyong, ZHANG Xueying, XU Jizhong, LIANG Bowen
10.13925/j.cnki.gsxb.20230027  
Abstract (59) PDF(59)

More>>PHOTO GALLERY