Honor

Contact Us

Tel:0371-63387308
      0371-65330928
E-mail:guoshuxuebao@caas.cn

News

Journal Service

QR Code
Scan QR Cod

Journal introduction

Journal of fruit science
Monthy, started in 1984
CN 41-1308/S
ISSN 1009-9980

Current column

2022 Vol 39 No.12
Published:2022-12-10
Previous Previous Next Next
YANG Xingyu 1, XIAO Weiqiang 1, XU Linbing 1*, LI Huaping 2, HUANG Bingzhi 1
  10.13925/j.cnki.gsxb.20210506
Abstract: PDF(0) Abstract(0)
HAN Fei, LI Dawei, ZHAO Tingting, LIU Xiaoli, ZHANG Qi, ZHONG Caihong *
  10.13925/j.cnki.gsxb.20210602
Abstract: PDF(0) Abstract (0)
ZHANG Yanbo 1, WANG Xuesong 1, CHEN Lei 1, CUI Long 1, LI Feng 1, SUI Songbing 2, ZHANG Lianxi 1*
  10.13925/j.cnki.gsxb.20210432
Abstract: PDF(0) Abstract (0)
WANG Dongmei, LIU Zhi *, LÜ Tianxing, YAN Zhongye, YANG Feng, HUANG Jinfeng
  10.13925/j.cnki.gsxb.20210482
Abstract: PDF(1) Abstract (1)
WANG Hengzhi 1, WANG Lipeng 1, SUN Ruihong 2, JIN Tao 3, PENG Xuegang 3, WANG Jinxin 1, LIU Wei- tang 1*
  10.13925/j.cnki.gsxb.20210503
Abstract: PDF(0) Abstract (0)
CHEN Xiu 1, LUO Zhenyu 1, ZHANG Yanan 1, YANG Xuezhen 1, YU Zhihui 1, XIANG Miaolian 1, CHEN Jinyin 1,2, CHEN Ming 1*
  10.13925/j.cnki.gsxb.20210526
Abstract: PDF(0) Abstract (0)

More>>PHOTO GALLERY