Contact Us

Tel:0371-63387308
      0371-65330928
E-mail:guoshuxuebao@caas.cn

HOMEJournal Online
2019 Vol36.No11

2019 Vol36.No11

Date:2019-11-5

Editor:Fang Jinbao

Tel:+86-0371-63387308

Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
ZHU Xiaoping, SUN Meihong, AN Jianping, LU Jing, QI Chenhui, YOU Chunxiang, HAO Yujin
2019,36(11),1453-1462
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190148
Abstract(46PDF(46
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
PENG Yuan, ZHANG Yiyong, Saquib WEHEED, FANG Ting, ZENG Lihui
2019,36(11),1463-1472
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190116
Abstract(26PDF(26
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
SHEN Yanhong, JIANG Tao, LIU Luqi, SHI Tianlei, ZHAO Wanwan, CHEN Xiaojing
2019,36(11),1473-1482
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190229
Abstract(27PDF(27
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
XIA Yang, SU Chulian, YE Zi, LIU Xiaomei, PU Jinji, ZHANG He
2019,36(11),1483-1493
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190178
Abstract(56PDF(56
LIU Chaoying, ZHENG Mingming, XIONG Suijin, ZENG Qinghua, LIU Jun, LIU Guidong
2019,36(11),1494-1504
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190149
Abstract(40PDF(40
Cultivation•Physiology•Ecology
WANG Hui, FU Caiqi, JIANG Yiwen, DU Yuanpeng, ZHAI Heng
2019,36(11),1505-1514
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190205
Abstract(38PDF(38
Cultivation•Physiology•Ecology
HOU Sihao, ZHANG Zhong, LI Yihe, ZHANG Chunmei, YANG Yang, LI Xingang
2019,36(11),1515-1523
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190074
Abstract(33PDF(33
LIN Xuexi, PENG Miao, WU Shaoping, YI Ganjun, DONG Tao, ZHONG Xiaohong, GAO Huijun
2019,36(11),1524-1539
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190005
Abstract(31PDF(31
Plant protection•Fruit quality & Safety
LI Zhipeng, GUAN Wei, HUANG Yang, YANG Yuwen, ZHAO Tingchang
2019,36(11),1540-1548
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190173
Abstract(36PDF(36
Plant protection•Fruit quality & Safety
ZANG Di, GAO Xiaoning, ZHAO Zhibo, QIN Huqing, HUANG Lili
2019,36(11),1549-1557
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190166
Abstract(31PDF(31
Plant protection•Fruit quality & Safety
WANG Bin, JIANG Hong, HAN Zhanhong, ZHENG Xiaoyuan, LI Zhicheng, BI Yang
2019,36(11),1558-1565
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190124
Abstract(33PDF(33
Storage•Processing
LI Jiaxiu, ZHANG Chunling, LIU Hui, CHEN Dalei, LIU Jiechao, JIAO Zhonggao
2019,36(11),1566-1577
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190217
Abstract(32PDF(32
Special focus•Reviews
CHEN Huanhuan, WANG Yuwen, ZHANG Lijun, LUO Lijuan, YE Xin, LI Yan, CHEN Lisong, GUO Jiuxin
2019,36(11),1578-1590
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190210
Abstract(29PDF(29
Special focus•Reviews
YANG Rui, LIN Xiaocui, DOU Yuan, ZHU Liqin, CHEN Jinyin
2019,36(11),1591-1599
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190081
Abstract(22PDF(22
Breeding Reports
WANG Wei, LI Hongxu, ZHAO Mingxing, CAO Sufang, CAO Gang
2019,36(11),1600-1602
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190245
Abstract(21PDF(21
Breeding Reports
HUANG Zhenyu, XIA Lehan, CHEN Long, WEI Wang, REN Shuai, CUI Zexuan, FENG Yibin, CHEN Yuling
2019,36(11),1603-1606
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190201
Abstract(18PDF(18