Contact Us

Tel:
0371-63387308
0371-65330928
E-mail:
guoshuxuebao@caas.cn

HOMEJournal Online
2019 Vol36.No11

2019 Vol36.No11

Date:2019-11-5

Editor:Wang Zhiqiang

Tel:+86-0371-63387308

ZHU Xiaoping,SUN Meihong,AN Jianping,LU Jing,QI Chenhui ,YOU Chunxiang ,HAO Yujin
2019,36(11),1453-1462
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190148
Abstract: PDF(18 Abstract18
PENG Yuan ZHANG Yiyong Saquib WEHEED FANG Ting ZENG Lihui
2019,36(11),1463-1472
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190116
Abstract: PDF(8 Abstract8
SHEN Yanhong JIANG Tao LIU Luqi SHI Tianlei ZHAO Wanwan CHEN Xiaojing
2019,36(11),1473-1482
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190229
Abstract: PDF(9 Abstract9
XIA Yang SU Chulian YE Zi LIU Xiaomei PU Jinji ZHANG He
2019,36(11),1483-1493
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190178
Abstract: PDF(9 Abstract9
LIU Chaoying ZHENG Mingming XIONG Suijin ZENG Qinghua LIU Jun LIU Guidong
2019,36(11),1494-1504
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190149
Abstract: PDF(14 Abstract14
WANG Hui FU Caiqi JIANG Yiwen DU Yuanpeng ZHAI Heng
2019,36(11),1505-1514
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190205
Abstract: PDF(14 Abstract14
HOU Sihao ZHANG Zhong LI Yihe ZHANG Chunmei YANG Yang LI Xingang
2019,36(11),1515-1523
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190074
Abstract: PDF(8 Abstract8
LIN Xuexi PENG Miao WU Shaoping YI Ganjun DONG Tao ZHONG Xiaohong GAO Hui-jun
2019,36(11),1524-1539
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190005
Abstract: PDF(12 Abstract12
LI Zhipeng GUAN Wei HUANG Yang YANG Yuwen ZHAO Tingchang
2019,36(11),1540-1548
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190173
Abstract: PDF(17 Abstract17
ZANG Di GAO Xiaoning ZHAO Zhibo QIN Huqing HUANG Lili
2019,36(11),1549-1557
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190166
Abstract: PDF(12 Abstract12
WANG Bin JIANG Hong HAN Zhanhong ZHENG Xiaoyuan LI Zhicheng BI Yang
2019,36(11),1558-1565
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190124
Abstract: PDF(10 Abstract10
LI Jiaxiu ZHANG Chunling LIU Hui CHEN Dalei LIU Jiechao JIAO Zhonggao
2019,36(11),1566-1577
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190217
Abstract: PDF(12 Abstract12
CHEN Huanhuan WANG Yuwen ZHANG Lijun LUO Lijuan YE Xin LI Yan CHEN Lisong GUO Jiuxin
2019,36(11),1578-1590
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190210
Abstract: PDF(8 Abstract8
YANG Rui LIN Xiaocui DOU Yuan ZHU Liqin CHEN Jinyin
2019,36(11),1591-1599
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190081
Abstract: PDF(7 Abstract7
WANG Wei LI Hongxu ZHAO Mingxing CAO Sufang CAO Gang
2019,36(11),1600-1602
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190245
Abstract: PDF(6 Abstract6
HUANG Zhenyu XIA Lehan CHEN Long WEI Wang REN Shuai CUI Zexuan FENG Yibin CHEN Yuling
2019,36(11),1603-1606
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190201
Abstract: PDF(7 Abstract7