Contact Us

Tel:0371-63387308
      0371-65330928
E-mail:guoshuxuebao@caas.cn

HOMEJournal Online
2024 Vol 41 No.2

2024 Vol 41 No.2

Date:2024-02-10

Editor:Fang Jinbao

Tel:+86-0371-63387308

Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
JIAO Huijun, DONG Ran, DONG Xiaochang, RAN Kun, WANG Hongwei, GUAN Qiuzhu, WEI Shuwei
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230429
Abstract(82PDF(82
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
QIAO Yuxuan, SHEN Xiaoxiao, JIAO Xuehui, ZHOU Xiaojuan, YUE Changping, SHI Xibing
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230337
Abstract(45PDF(45
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
XIAO Weijun, HU Yulin, WANG Qiaoying, DUAN Yajie, HU Huigang
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230228
Abstract(64PDF(64
Cultivation•Physiology•Ecology
BAO Junhong, BAO Aomin, YANG Rong, LI Jinpu, WANG Baoxia, ZHENG Dongsheng, HE Yanhong
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230438
Abstract(91PDF(91
Cultivation•Physiology•Ecology
WANG Xiaoya, ZHANG Zhongxing, GAO Yanlong, DONG Yongjuan, MA Xiaolan, WANG Yanxiu
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230409
Abstract(85PDF(85
ZHONG Wenbin, YUE Jianqiang, ZHANG Birong, YAN Suyun, DUAN Minxian, SHI Wenbin, LUO Xinping, ZHOU Xianyan
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230446
Abstract(76PDF(76
Cultivation•Physiology•Ecology
XU Chenyu, TANG Qizheng, LIU Huiyu, WU Juxun, YI Hualin
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230462
Abstract(103PDF(103
Cultivation•Physiology•Ecology
TANG Jiali, JI Xinying, ZHENG Xu, LI Ao, ZHANG Junpei
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230390
Abstract(117PDF(117
Plant protection•Fruit quality & Safety
LI Xiaoqian, SHI Bingke, WANG Zhuoni, QIN Genhong, WANG Li, TU Hongtao, YUAN Hongbo, HOU Hui
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230358
Abstract(91PDF(91
Special focus•Reviews
RAN Xinyu, HUANG Wenjun, ZHONG Caihong
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230345
Abstract(38PDF(38
Special focus•Reviews
YANG Yongsheng, WANG Daojing, CHEN Yangsong, FAN Fuhua, WEI Chun, YU Tao, JIANG Xusheng, LI Qinghong, LI Bin, CHEN Shuhong
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230130
Abstract(51PDF(51
Breeding Reports
LIU Yufeng, XU Weidong, LU Hui, YUAN Jianyu
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230430
Abstract(74PDF(74
Breeding Reports
XU Xiaobiao, LIAO Guanglian, HUANG Chunhui, JIA Dongfeng, ZHONG Min, QU Xueyan, LIU Qing, GAO Huan
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230477
Abstract(81PDF(81
Breeding Reports
YANG Haibo, ZHAO Qifeng, MENG Lifeng, ZHOU Pengcheng, CHEN Yongzhen, LI Qingliang, LIANG Yan, NIE Leiyun, ZHANG Xiaoping, LI Jiping, WANG Zhanqin, ZHAO Longlong
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20230260
Abstract(73PDF(73