Contact Us

Tel:
0371-63387308
0371-65330928
E-mail:
guoshuxuebao@caas.cn

HOMEJournal Online
2020 Vol37.No2

2020 Vol37.No2

Date:2020-02-10

Editor:Wang Zhiqiang

Tel:+86-0371-63387308

QIU Lia, YANG Lia, DAN Shihao, LIU Dechun, HUWei, ZHANGWangni, LIU Yong*
2020,37(2):153-163
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190295
Abstract: PDF(28 Abstract28
LIU Houyu1,2,3, WU Minfang1, QIAO Guang1, WEN Xiaopeng1*
2020,37(2):164-174
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190401
Abstract: PDF(15 Abstract15
ZOU Shicheng1, ZHAO Chongbin1, WANG Man1, BAI Yunlu1, LIN Shunquan1, HE Yehua1, WU Jincheng2*, YANG Xianghui1*
2020,37(2):175-182
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190337
Abstract: PDF(9 Abstract9
HUANG Jinyan1,2, LI Guifen2, YE Yunfeng2, HONG Rixin2, LI Tianyan2, HE Yi2, QIN Sihua2, LIU Tangjing2, LI Zhi2, XIE Huayun2, LONG Minghua1*
2020,37(2):183-195
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190442
Abstract: PDF(8 Abstract8
WANG He, DENG Mingjiang,WANG Xuan, ZHAO Zhiqi,WANG Yi, XU Xuefeng, HAN Zhenhai*
2020,37(2):196-203
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190273
Abstract: PDF(7 Abstract7
FAN Jinbu, ZHANG Suling, MA Min, LIU Zhiqiang, REN Yaqian, WU Changqi, WANG Libin*, ZHANG Shaoling*
2020,37(2):204-214
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190256
Abstract: PDF(9 Abstract9
FAN Zongmin1, SUN Junli1, ZHAO Baolong2*, LIU Huaifeng1, YU Kun1, ZHANG Zhijun1, LIU Jingji
2020,37(2):215-225
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2019020190450
Abstract: PDF(9 Abstract9
ZHU Wei1, LIN Ling2, XIE Shuyu2, HAN Jiayu2, CAO Muming2, GUO Rongrong2, BAI Xianjing3*, WANG Bo1 *
2020,37(2):226-234
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190312
Abstract: PDF(10 Abstract10
YANG Jun1, CHEN Huangzhao1, LI Junnan1, REN Ruihua1, NING Pengfei2, ZHANG Zhenwen1*
2020,37(2):235-243
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190168
Abstract: PDF(8 Abstract8
CHEN Lina, NIU Juan, LIU Beibei, JING Dan, LUO Xiang, LI Haoxian, XIA Xiaocong, YANG Xuanwen, ZHANG Fuhong, CAO Da,WANG Qi, CAO Shangyin*
2020,37(2):244-253
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190218
Abstract: PDF(12 Abstract12
LIU Kuozhan,WANG Lirong, ZHU Gengrui, FANGWeichao, LI Yong, CAO Ke*
2020,37(2):254-263
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2019020190488
Abstract: PDF(10 Abstract10
ZHOU Haonan, PAN Qi, HOU Dongyuan, YANG Juansheng, YU Shijiang, CHENG Luyan, LEI Shuang,WANG Li, CONG Lin, RAN Chun*
2020,37(2):264-271
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190422
Abstract: PDF(10 Abstract10
LIN Shunquan
2020,37(2):272-277
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190228
Abstract: PDF(13 Abstract13
ZHANG Fengkui1,2, YU Fufeng1,2, LI Zhongjie1,2, ZHANG Hong1,2, LAN Haipeng1,2, LI Ping1,2*, ZHANG Chaojun3
2019,37(2):278-285
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190424
Abstract: PDF(13 Abstract13
WANG Lirong, FANGWeichao, CHEN Changwen, ZHU Gengrui, CAO Ke,WANG Xinwei, LI Yong
2020,37(2):286-288
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.2019020190635
Abstract: PDF(9 Abstract9
ZHANG Peng, LIU Sanjun*, HE Liangliang, SONG Yinhua
2020,37(2):289-292
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190412
Abstract: PDF(7 Abstract7
YANG Hu, KUANG Ruibin, YANG Min, ZHOU Chenping, HUANG Bingxiong, XU Shaofeng, WEI Yuerong*
2020,37(2):293-296
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190485
Abstract: PDF(14 Abstract14
CHEN Hongxing1, LI Gongrong2, ZHANG Sujiong1, MA Wenming2, YAO Xiaohua3, ZHANG Chi4, ZHANG Min4*
2020,37(2):297-300
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20190386
Abstract: PDF(15 Abstract15