Contact Us

Tel:
0371-63387308
0371-65330928
E-mail:
guoshuxuebao@caas.cn

HOMEJournal Online
2022  Vol39  No.4

2022 Vol39 No.4

Date:2022-04-10

Editor:Fang Jinbao

Tel:+86-0371-63387308

Breeding Reports
YANG Xingyu 1, XIAO Weiqiang 1, XU Linbing 1*, LI Huaping 2, HUANG Bingzhi 1
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210506
Abstract(7PDF(7
Breeding Reports
HAN Fei, LI Dawei, ZHAO Tingting, LIU Xiaoli, ZHANG Qi, ZHONG Caihong *
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210602
Abstract(8PDF(8
Breeding Reports
ZHANG Yanbo 1, WANG Xuesong 1, CHEN Lei 1, CUI Long 1, LI Feng 1, SUI Songbing 2, ZHANG Lianxi 1*
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210432
Abstract(2PDF(2
Breeding Reports
WANG Dongmei, LIU Zhi *, LÜ Tianxing, YAN Zhongye, YANG Feng, HUANG Jinfeng
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210482
Abstract(10PDF(10
Techniques•Methods
WANG Hengzhi 1, WANG Lipeng 1, SUN Ruihong 2, JIN Tao 3, PENG Xuegang 3, WANG Jinxin 1, LIU Wei- tang 1*
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210503
Abstract(6PDF(6
Special focus•Reviews
LI Sikai, WANG Ran, QI Xiujuan *
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210484
Abstract(10PDF(10
Storage•Processing
CHEN Xiu 1, LUO Zhenyu 1, ZHANG Yanan 1, YANG Xuezhen 1, YU Zhihui 1, XIANG Miaolian 1, CHEN Jinyin 1,2, CHEN Ming 1*
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210526
Abstract(6PDF(6
Plant protection•Fruit quality & Safety
LI Min 1, LÜ Yan 2, 3, CHEN Xihong 1, SHEN Jianguo 1, DUAN Weijun 2,3*
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210461
Abstract(15PDF(15
Plant protection•Fruit quality & Safety
QIU Fafa 1, PAN Zhenzhen 1,2a, LI Luanxiang 1, XIA Liming 1, HUANG Guixiang 1*
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210475
Abstract(6PDF(6
Cultivation•Physiology•Ecology
CHEN Xiuping 1, 2, SU Wenbing 1, 2a, JIANG Jimou 1, 2, JIANG Fan 1, 2
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20220002
Abstract(5PDF(5
Cultivation•Physiology•Ecology
WANG Siwei 1, SUN Haibin 1*, CHANG Hong 1, ZHONG Sheng 2, ZHAO Junsheng 2, WANG Xiaonan 1
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210365
Abstract(13PDF(13
Cultivation•Physiology•Ecology
REN Haiyan, LI Dengke *, WANG Yongkang, ZHAO Ailing, XUE Xiaofang, SU Wanlong, SHI Mei- juan, LIU Li, LI Yi
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210371
Abstract(7PDF(7
Cultivation•Physiology•Ecology
ZHANG Fang, WANG Xiaohong, LUO Zehu, HAN Shiyu *
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210367
Abstract(3PDF(3
Cultivation•Physiology•Ecology
YU Huili 1, XIE Ning 1, XU Guoyi 1, SHAO Wei 1, 2, XU Bianbian 1, 3, QIAO Xiansheng 1, SI Peng 1*
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210434
Abstract(4PDF(4
Cultivation•Physiology•Ecology
WU Fei 1, PU Yunfeng 2, LEI Xiaoyu 1, HE Zhihao 1, SHEN Lirong 3, BAI Hongjin 1
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210320
Abstract(3PDF(3
Cultivation•Physiology•Ecology
YANG An 1, LI Yanqing 1*, LI Zhuang 1, CHE Shengguo 2, CHENG Cungang 1
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210431
Abstract(4PDF(4
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
CHEN Difei 1,3, WEI Xiuqing 1,2,3, XU Ling 2, XU Jiahui 2*, ZENG Lihui 1,3*
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210385
Abstract(3PDF(3
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
YANG Jie 1, CHEN Rong 1, HU Wenjuan 1, WU Qiaoling 1, TONG Xiaonan 1,2, LI Xingtao 1,2*
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210486
Abstract(2PDF(2
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
LI Wanying, MA Naiying, ZUO Cunwu, MAO Juan, LI Wenfang, CHEN Baihong, CHU Mingyu *
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210389
Abstract(2PDF(2
Germplasm resources•Genetics &Breeding•Biotechnology
WEI Xin, LIU Donghai, HAN Han, LUO Yin, CHEN Huan, LIU Yongzhong *
DOI:10.13925/j.cnki.gsxb.20210426
Abstract(2PDF(2